سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
شماره حساب‌های بانکی شماره حساب‌های بانکی

اطلاعات حساب های بانکی انتشارات سپیدبرگ

بانک ملت:

شماره کارت: 8310 4386 3372 6104
شماره حساب: 4694722057

بانک ملی:
شماره کارت: 1239 3824 9913 6037
شماره حساب: 0101740179003

بانک پارسیان:
شماره کارت:4064 5733 0610 6221
شماره حساب:80021713207

تمامی شماره حسابها به نام محمد رضایی می‌باشد

پس از واریز مبلغ کتاب + هزینه پستی، با انتشارات تماس حاصل فرمایید. تا مبلغ واریزی چک و ثبت گردد و پس از گرفتن مشخصات کامل شما دوست عزیز کتاب برایتان پست شود.


این صفحه در تاریخ 02 مرداد، 1389 به فروشگاه ما اضافه شده است.
ادامه