فروشگاه سپیدبرگ

آرشیو محصولات

بازاريابی رسانه اجتماعی 2019 (نوشته تونی پی‌یرس)


30,000

برترین ابزارها و شیوه‌های مدیریتی دنیا 2019-2018


50,000

صراحت بیان برای مدیران (نوشته کیم اسکات)


60,000

بفروش یا به تو می‌فروشند (نوشته گرنت کاردن)


50,000

افسانه کارآفرینی


45,000

12 اصل اساسی مدیریت فوق‌العاده


55,000

رهبرآفرینی


70,000

عمل به دانسته‌ها


25,000