سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
فارماكولوژي علوم اعصاب باليني
[017]
ریال
فارماكولوژي علوم اعصاب باليني
بزرگنمایی

 

این کتاب به بررسی‌ کلی فارماکولوژی علوم اعصاب می‌پردازد. درمان پزشکی موفق بیماری‌های روحی و روانی منوط به 2 عامل می‌باشد:

1.  دانش کامل از داروهای بیماری‌های روانی

2.  تشخیص دقیق

 هر دو نکته‌ی ذکرشده در این کتاب به‌طور کاربردی و فشرده بررسی می‌شود.

 

مقادیر داروهای ذکر شده در این کتاب با دقت و مطالعه‌ی بسیار عنوان شده‌اند. اگرچه، در تمامی تجویزها نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان راهنما استفاده کرد. لطفاً اطلاعات کامل هر دارو را از روی دفترچه‌ی سازنده‌ی دارو یا کتاب اطلاعات دارویی استخراج کنید.

مشخصات:
مولف: ژان پرستون، جيمز جانسون
مترجم: يكتا دولتي
تاریخ انتشار: 1391
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 144
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ چهارشنبه، 05 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '36' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '36' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]