سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
راهنماي ارزيابي حاكميت باليني
[059]
ریال
راهنماي ارزيابي حاكميت باليني
بزرگنمایی

در سال هاي اخير متولي ان نظام سلامت به اين نتيجه رسيده اند كه مشاركت در

نظام سلامت بايد به صورت جمعي و با روحيه تيمي و به سان مشاركت در يك

پروژه عظيم باشد. حاكميت باليني مفهوم پيچيده اي است كه موفقيت آن در گرو

اجراي آن در سرتاسر سيستم به صورت يكپارچه از خدمات باليني و غيرباليني

است. حاكميت باليني جزء ضروري برنامه ارتقا ي كيفيت خدمات سلامت

مي‌باشد. براي كمك به درك مفهوم حاكميت باليني ، نشان دادن عوامل تأثيرگذار

بر آن و همچنين تأثيرات بالقوه آن بر ساير عوامل و سيستم ها ضروري است.

حاصل تلاش اداره حا كميت باليني با « راهنماي ارزيابي حاكميت باليني »

همكاري اداره هاي استانداردسازي و تدوين راهنماهاي باليني ، سلامت روان ،

ژنتيك و آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

مي‌باشد.

اين راهنما اطلاعات ضروري در مورد ارزيابي حاكميت باليني در بيمارستانهاي

كشور ر ا مي‌دهد. تنظيم استاندار دها، جمع آوري داده و بهبود مستمر كيفيت ،

سنگ بناي آينده سازمان هاي خدمات بهداشتي و درماني محسوب مي‌شود

اميدوارم استانداردهاي تدوين شده در اين مجموعه و ارزيابي هايي كه براساس

آن صورت مي‌گيرد روياي بهبود مستمر كيفيت را به واقعيت نزديك كند.

مشخصات:
مولف: دكتر حميد رواقي، دكتر پيغام حيدرپور، دكتر مريم محسني، دكتر رضا تويسركا نمنش، دكتر سينا كشاورز، امين عادل، فرناز مستوفيان، سيما رفيعي
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 152
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 25 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
این محصول قبلا توسط مشتریان خریداری شده است شما قصد خرید ندارید؟
پرتودرماني، آن‌چه بیماران باید بدانند
پرتودرماني، آن‌چه بیماران باید بدانند