سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
کارآفرینی
[058]
ریال
کارآفرینی
بزرگنمایی

كارآفريني مانند ساير واژه‌هاي مطرح، هنگامي قابل تحليل و تبيين است كه بتوان تعاريف روشن و مشخصي از آن ارائه كرد. چرخ‌هاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه كارآفريني به حركت در مي‌آيند. از سوي ديگر تغيير فراگير روش‌ها و نگرش‌ها طي دو دهة اخير، توجه بسياري را به آموزش و پرورش و نيز جذب و به‌كارگيري مديران كارآفرين سوق داده ‌است. بنابراين از ابتداي دهة 60 توجه بيشتري به كارآفرينان مبذول شد. توجه به كارآفريني و ايجاد و توسعة آن علي‌رغم وجود بعضي انگيزه‌هاي مشخص، گام مثبتي در جهت ايجاد فضاي مناسب جهت توسعه، افزايش منابع ملي، كاهش نرخ بيكاري، تعادل ساختاري و توسعه در شهرها و روستاها خواهد بود. شش عامل كليدي در مورد كارآفريني وجود دارد كه عبارتند از:

          شناخت هدف؛

          داشتن افق؛

          به‌كارگيري خلاقيت‌هاي ذهني؛

          جامعه‌گرا و جامعه‌پذيربودن؛

          شهامت، ابتكار، اميدوار و ريسك‌پذير‌بودن؛

          واقع‌بينانه برخوردكردن با تفاوت بين خلاقيت‌ها و فرصت‌ها.

تا به حال ويژگي زيادي درخصوص كارآفرينان بيان شده است. همة كارآفرينان در صفات فردي يكسان نيستند اما ويژگي‌هاي عمومي در آن‌ها وجود دارد كه عبارتند از:

          خلاقيت و نوآوري؛

          هدف‌گرايي؛

          ريسك‌پذيري؛

          فرصت‌گرايي و فرصت‌شناسي؛

          آينده‌نگري و دورانديشي؛

          انعطاف‌پذيري؛

          اهل كار و عمل بودن؛

          اعتماد به نفس و خودباوري؛

          واقع‌بيني.

کارآفرینی نیاز به ساختار، روش‌ها و ابزارهای ویژه‌ای، هم در مدیریت و هم در اقتصاد دارد. یکی از ابزارها که امروزه قویاً مورد توجه و حمایت است، سیستم های کسب‌وکار آزاد، کوچک و چابک است. کارآفرینی با رویکرد سیستمی سعی دارد از بین ویژگی‌های اصلی یک کارافرین شامل جریان و چرخش شغلی متوالی را در کسب و کار و اشتغال فراهم آورد. کارآفرینی یک هدف نبوده بلکه یک ابزار برای موفقیت مدیریت کسب‌وکار و افزایش نرخ اشتغال و تولید کالا و خدمات می‌باشد. در این کتاب مفاهیم اصلی، ضرورت و چارچوب منطقی کارآفرینی ارائه می‌گردد. در تمام مطالب سعی‌شده ارتباط با مدیریت و نمونه‌های جدید آن مدنظر قرار داشته باشد. امید است این کتاب بتواند برخی سؤالات محققان و دانشجویان عزیز را به این موضوع پاسخ‌گو باشد. ارائة نظر ایشان قطعاً به تکوین این کتاب کمک خواهد کرد. در پایان از کلیه همکارانی که در مراحل مختلف تألیف و آماده‌سازی کتاب حمایت خود را دریغ نکردند ازجمله سرکار خانم
معصومه وهابی کمال تشکر و تقدیر را داریم.

مشخصات:
مولف: دکتر رضا شفیع‌زاده، محمدرضا زارعلی
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 168
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 25 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '80' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '80' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]