سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
انرژي و HSE
[046]
ریال
انرژي و HSE
بزرگنمایی

از هنگام بحران نفتی سال 1973، پیشرفتهای چشمگیری در بهینه‌سازی انرژی ساختمان‌های جدید ایجاد شده است. لیکن بخش عمده‌ای از ساختمان‌های کنونی که عمری بییش از یک دهه دارند، بخاطر فرسودگی و استفاده نامناسب از تجهیزات انرژی بر، همچنان خارج از استاندارد شاخص‌های مصرف انرژی قرار میگیرند. بنابراین بهینه‌سازی انرژی ساختمان‌های موجود جهت رسیدن به شاخص‌های استاندارد شاید دهه‌ها طول بکشد.

سرمایه‌گذاری به منظور بهبود کارایی انرژی در ساختمان‌ها دارای جریان نقدینگی مثبت کوتاه‌مدت و نسبتا پیش بینی پذیر است که از پایین آمدن صورت حساب انرژی حاصل می‌شود. ممیزی انرژی ابزاری مهم برای شرکتهای خدمات انرژی جهت تضمین موفقیت پروژه‌ها محسوب می‌شود. بعلاوه برخی از ساختمان‌های صنعتی و تجاری بزرگ به منظور کاهش نرخ اتلاف در مصرف انرژی یا رعایت بعضی از مقررات و استانداردها، برنامه‌های داخلی مدیریت انرژی را بر مبنای ممیزی انرژی ایجاد کرده‌اند.

در دهه‌های گذشته، بهبود انرژی ساختمان شامل استفاده از راهکارهای ساده نظیر خاموش کردن لامپ‌های اضافی، پایین آوردن دمای گرمایش، افزایش دمای تهویه مطبوع و کاهش دمای آب گرم بود. امروزه مدیریت انرژی ساختمان، ارزیابی فراگیر تمام سیستم‌های انرژی را در بر میگیرد. لذا ممیزین انرژی باید از مسائل کلیدی انرژی نظیر تعرفه تأسیسات برق و آخرین تکنولوژیهای کارایی انرژی ساختمان و کاربردهایش آگاهی داشته باشند.

 

بر آن شدیم تا با نگارش این کتاب، با قرار دادن مبنای آسایش کارمندان در ساختمان اداری، به برخی از راهکارهای مرسوم صرفه‌جویی انرژی در ساختمان بپردازیم. امید است با توجه به اهمیت روز افزون مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز وضعیت نامناسب اتلاف انرژی در ساختمان‌های کشور راهگشایی کوچک جهت همکاران در بخش HSE کشور باشیم و در مجموعه حاضر تلاش شده است تا حد امکان این مهم فراهم گردد. 

مشخصات:
مولف: مهندس مريم حاج محمد حسين كاشي
تاریخ انتشار: 1392
تعداد صفحات: 280
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ شنبه، 08 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '65' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '65' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]