سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
اسرار رؤيا
[045]
ریال
اسرار رؤيا
بزرگنمایی

در این کتاب می‌آموزید که رؤیاها را چطور به‌کار بگیرید تا از بینش‌های همراه آنها بهره‌مند شوید.

 این کتاب کلیدهایی را در پیش روی شما قرار می‌دهد تا به کمک آنها قفل تعبیر رؤیاهای نمادین شخصی و خصوصی‌تان را باز کنید، به قدرت راهبردی رؤیاهایتان پی ببرید، انواع آن‌ها را شناسایی کنید و با چگونگی به‌یادآوری و ثبت آنها آشنا شوید.

هم‌چنين چگونگی دریافت معنای رؤیاها و یافتن مضمون‌های مشترک رؤیاها را با کمک این کتاب مورد مطالعه قرار دهید.

 

دايَن بل‌چمبرز، داراي درجه‌ی دكتراي افتخاري در زمينه‌ی روان‌شناسي از دانشگاه آدلايد است. جايي كه پایان‌نامه‌اش در مورد رؤیاها را در سال 1978 به پايان رسانید. وي به مدت 25 سال، پژوهشگر رؤیا بوده است. وي تحت عنوان مدرس و سخنران تحليل رؤیا، به‌طور مرتب سمينارهايي راجع به قدرت رؤیا در آدلايد برگزار مي‌كند. برنامه‌ی آموزشي وي، استوار بر رويكردي سه‌گانه و روش‌مند نسبت به امر تحليل رؤیا است. بر اين اساس دانشجويان را به استراتژي‌هاي تفسيري مختص خودشان مجهز مي‌كند و اين رويكرد، مكاتب فكري گوناگوني را شامل مي‌شود.

مشخصات:
مولف: داين بل چمبرز
مترجم: نويد كلهر
تاریخ انتشار: 1391
قطع کتاب: جیبی
تعداد صفحات: 80
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1100

این محصول در تاریخ شنبه، 08 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '64' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '64' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]