سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
کمک‌های اولیه برای همه: راهنمای گام به گام مدیریت و درمان مصدومین و بیماران قبل از رسیدن اورژانس ریال
کمک‌های اولیه برای همه: راهنمای گام به گام مدیریت و درمان مصدومین و بیماران قبل از رسیدن اورژانس
بزرگنمایی

کتاب «کمک‌های اولیه برای همه»، به‌عنوان یکی از به‌روزترین و کامل‌ترین منابع جدید و مورد تأیید وزرات بهداشت می‌باشد که براساس آخرین استانداردهای جهانی توسط اساتید این فن ترجمه و تألیف شده است.

کتاب‌های متعددی در این زمینه منتشر شده است، اما مشخصات منحصر به فرد این کتاب می‌تواند به کاربرد مؤثر و آسان نکات مهم و ضروری در مواقع اورژانس منجر شود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

1. این کتاب براساس آخرین استاندارهای روز دنیا به نگارش درآمده است. برای مثال بخش احیای قلبی براساس استانداردهای 2015 انجمن قلب آمریکا تهیه شده است که در حال حاضر بسیاری از کتاب‌های مرجع نیز از این مطالب بی‌بهره‌اند.

2. این کتاب دارای یک روند گام‌به‌گام است؛ بدین نحو که در هر بیماری و موقعیت اورژانسی، مرحله‌به‌مرحله فرد را برای کمک‌رسانی به بیمار آماده می‌کند حتی اگر فرد آشنایی چندانی در این زمینه نداشته باشد؛ فقط فرد امدادگر باید با حفظ خونسردی، نکات عنوان‌شده را مرحله به مرحله اجرا کند.

3. متن روان، تصاویر متعدد، چاپ رنگی با کاغذ گلاسه، دسترسی آسان به بیماری‌ها با استفاده از ایندکس کناری کتاب و صحافی سیمی برای بازکردن کتاب در کنار یک مصدوم، به کاربرد آسان و راحت نکات ضروری در هنگام حادثه کمک شایانی می‌کند.

4. این کتاب، تمامی زمینه‌های موردنیاز برای کمک‌رسانی در محل کار و خانه را شامل می‌شود: احیای قلبی در گروه‌های مختلف سنی، سوختگی‌ها، خونریزی‌ها، نحوة پانسمان و بانداژ، شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها، گزش و گازگرفتگی، اورژانس‌های تنفسی، قلبی، مغزی و ...، آسیب‌های شکم، قفسه‌سینه، چشم، سر و نخاع و سایر اورژانس‌های ضروری دیگر.

مشخصات:
مترجم: دکتر محمد رضائی، دکتر فرهاد رضوانی، سیروان عزیزی، هیمن معروفی، دکتر حسن نوری، عبدالله هاشمی
تاریخ انتشار: 1395

این محصول در تاریخ دوشنبه، 20 دی، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '91' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '91' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]