سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
فارماکولوژی جامع اورژانس پیش‌بیمارستانی ریال
فارماکولوژی جامع اورژانس پیش‌بیمارستانی
بزرگنمایی

پرسنل اورژانس (EMS) به‌طور معمول در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که تصمیم‌گیری سریع در آن می‌تواند تفاوت میان مرگ و زندگی را مشخص کند. امروزه با پیشرفت مراقبت‌های سلامت، درمان اولیة بیماران بحرانی توسط اورژانس پیش‌بیمارستانی صورت می‌گیرد و هرچه این برخورد صحیح و سریع باشد، میزان مرگ‌ومیر و معلولیت‌های بعدی کاهش یافته و اعتماد مردم به این سیستم افزایش می‌یابد.

در اورژانس پیش‌بیمارستانی، تجویز دارو مسئولیت بزرگی را به همراه دارد و دانش پرسنل EMS در این زمینه بسیار مهم است. ماهیت اورژانس به‌گونه‌ای است که درمان سریع و نجات‌بخش، نیازمند دانش و اطلاعات کافی پرسنل می‌باشد.

کتاب "فارماکولوژی جامع اورژانس پیش‌بیمارستانی"، یک منبع علمی و جامع برای تکنسین‌های اورژانس در رده‌های میانی و عالی است که ضمن داشتن مسئولیت مأموریت اعزامی از اورژانس 115، مسئول موضوعاتی نظیر مدیریت صحنة حادثه و ارائة درمان‌های مناسب و سریع در کنار هماهنگی با سایر سازمان‌های امدادی در حوادث پرتلفات نیز می‌باشند.

مطالب این کتاب براساس آموزه‌های بالینی و تخصصی سعی دارد تا دقت و سرعت واکنش تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی را در تصمیم‌گیری برای تجویز داروهای لازم در صحنة اورژانس پیش‌بیمارستانی افزایش دهد.

با مطالعة این کتاب، تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی در رده‌های میانی و عالی ضمن فراگیری اصول داروشناسی اورژانس پیش‌بیمارستانی، نحوة اثر داروها و انواع فرآورده‌های دارویی، انتخاب داروهای مناسب و محاسبة میزان لازم برای تجویز دارو و چگونگی استفادة پیش‌بیمارستانی از داروها، قادر خواهد بود مهارت‌های لازم جهت انجام اقدامات درمانی مربوط به حوادث و بیماری‌های شایع اورژانس را فراگرفته و تا رسیدن به بیمارستان یا مرکز درمانی معتبر، به‌نحوی مطلوب مصدوم/ بیمار را درمان نماید.

مشخصات:
مترجم: دکتر امیر نجاتی، دکتر نعمت‌الله آهنگر، هیمن معروفی، عبدالله هاشمی، سیروان عزیزی
تاریخ انتشار: 1395
قطع کتاب: رحلی
نوع جلد: معمولی

این محصول در تاریخ دوشنبه، 20 دی، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '89' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '89' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]