سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
آشنایی با تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی
[007]
ریال
آشنایی با تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی
بزرگنمایی

یکی از مهم‌ترین معیارهای توسعه جوامع، ارائه مراقبت‌های بهداشتی درمانی لازم به تمام مردم است. شاید مهم‌ترین رکن مراقبت‌های درمانی را مراقبت‌های اورژانسی به‌خصوص از نوع پیش‌بیمارستانی آن تشکیل می‌دهند. از طرفی نقش پرسنل فوریت‌های پزشکی در ارائه خدمات اورژانس بر هیچ کس پوشیده نیست. در این میان پرورش و تربیت نیروی آموزش دیده منوط به وجود منابع معتبر به‌خصوص کتاب‌های آموزشی در این زمینه است.

 

بیش از 35 سال از زمان راه‌اندازی اولین واحدهای امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی در ایران می‌گذرد. از آن زمان تا کنون وسایل زیادی از گردونه اورژانس پیش‌بیمارستانی خارج شده‌اند و وسایل زیادی نیز به این مجموعه اضافه شده است همچنین پرسنلی که در حال حاضر در واحدهای امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی مشغول به‌کار می‌شوند همگی دارای مدرک تکنسین فوریت‌های پزشکی نبوده و آموزش‌های لازم در خصوص نحوه استفاده از وسایل پیش‌بیمارستانی را ندیده‌اند و برای شروع به‌کار خود در این سیستم نیاز به آموزش دارند، از طرفی کتاب‌های موجود نیز پاسخگوی این نیاز نمی‌باشد به‌نحوی که برای پیداکردن مطالب مربوط به استفاده از یک وسیله، بایستی حجم زیادی از کتاب‌های مرجع را مطالعه کرد. البته مطالعه مطالب تئوری به‌تنهایی نمی‌تواند نیاز پرسنل را به یادگیری تامین نمایید و برای افزایش یادگیری بایستی از وسایل کمک آموزشی نیز استفاده گردد. این وسایل از حیث این که تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده، باعث ماندگاری یادگیری می‌شوند. در این خصوص به‌همراه این کتاب، مجموعه‌ای از فیلم‌های آموزشی مرتبط با عناوین آموزشی موجود در کتاب، به‌صورت لوح فشرده در اختیار عزیزان قرار گرفته است تا در پایان مطالعه نحوه کار با وسایل بتوانند از آموزش عملی نیز بهره‌مند شوند. ضمناً در این مجموعه برای اولین بار فصلی هم به شناخت پرکاربردترین وسیله ارتباطی واحدهای امدادی یعنی بی‌سیم اختصاص داده شده که در کتب مرجع کمتر به آنها پرداخته شده است.        

مشخصات:
مولف: عباس عابدی، پوراندخت پورکرمانیان
تاریخ انتشار: 1391
قطع کتاب: وزیری
CD یا DVD: 1 عدد CD
تعداد صفحات: 144
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 2000

این محصول در تاریخ سه شنبه، 04 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '25' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '25' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]