سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري، زايمان ، شيردهي و نوزادي
[030]
ریال
راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري، زايمان ، شيردهي و نوزادي
بزرگنمایی

افزایش کیفیت مراقبت‌های حین بارداری وزایمان، بهبود روش‌های بیهوشی، دسترسی به مراکز درمانی با کارکنان متخصص و آموزش‌دیده و نیز در دسترس‌بودن فرآورده‌های خونی باعث شده‌اند که مرگ‌ومیر مادران به‌طور قابل توجهی کاهش یابد. اما مرگ مادران هم‌چنان رابطه مستقیمی با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامتی دارد و سوء‌مصرف مواد یک مثال اختصاصی در این مورد است.

امروزه ابتلا به مواد اعتیادآور از مرزهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذشته است و تقریباً نمی‌توان مرز مشخصی از عدم ابتلا و ایمنی در این مورد قائل شد. زنان باردار نیز از این لحاظ مصون نیستند.

در سال‌های اخیر تعداد زنان وابسته به مواد رو به افزایش است که با توجه به اهمیت مضاعف زنان به‌عنوان نیمی از افراد جامعه و هم‌چنین تأمین‌کننده مراقبت تمام جامعه لزوم توجه روزافزون به این گروه را نشان می‌دهد. یکی دیگر از اساسی‌ترین علل لزوم توجه به زنان دوران بارداری، هنگام زایمان، شیردهی و مراقبت از نوزاد است. متأسفانه مواردی از مرگ مادران معتاد که یا به‌علت مستقیم مسمومیت با مواد یا به‌علت عوارض مامایی (که احتمال بروز آن‌ها همراه با سوءمصرف مواد بیشتر می‌شود) رخ داده است.

با توجه به موارد فوق و هم‌چنین درخواست همکاران محیطی، تهیه مجموعه‌ای برای آشنایی پزشکان و درمانگران اعتیاد، پزشکان، ماماها و کاردانهای بهداشت خانواده مراکز بهداشتی، درمانی ارایه کننده خدمات مراقبت بارداری و متخصصین زنان و بیهوشی در دستور کار دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد این معاونت با مشارکت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت محترم بهداشت قرارگرفت.

تهیه این راهنما با کوشش و همت اعضای محترم دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوء‌مصرف مواد و اداره سلامت مادران گروه‌های تخصصی (روان‌پزشکی، بیهوشی و زنان) دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌خصوص دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

 

 

 

مشخصات:
مولف: دكتر محمد آريافر، دكتر فيروزه جعفري، دكتر نازنين حضرتي، دكتر محمدباقر صابري زفرقندي، د كتر مصطفي صادقي ، دكتر مهسا گيلاني پور، دكتر محمداسماعيل مطلق، دكتر مازيار مقصودلو، دكتر عباسعلي ناصحي، دكتر عليرضا نوروزي، دكتر علي ني كفرجام
تاریخ انتشار: 1391
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 208
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 2000

این محصول در تاریخ چهارشنبه، 05 تير، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '50' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '50' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]