سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
راهنماي آموزشي كاركنان سالن هاي ورزشي بانوان در زمينه پيشگيري از سوءمصرف مواد
[052]
ریال
راهنماي آموزشي كاركنان سالن هاي ورزشي بانوان در زمينه پيشگيري از سوءمصرف مواد
بزرگنمایی

معضل اعتياد و سوءمصرف مواد غيرقانوني در كشور ما، گستردگي فراواني دارد و

رويكردها و را هكارهاي علمي و سياسي چند دهه اخير، چندان در پي شگيري از اين مشك ل

موفق نبود هاند.

اميد به مهار معضل رو به گسترش اعتياد، بدون دخالت فعالانه مردم و توانمندسازي

آن ها براي اطلاع رساني و آموزش همتايان خود امكان پذير نمي باشد. از طرف ديگر امروزه

چهره اعتياد كاملاً دگرگون شده و با اولويت درگيرنمودن نوجوانان، جوانان و به خصوص

زنان در كشور پا به عرصه جهاني گذارده و سعي دارد تا با تبليغات فريبنده و با روش هايي

موجه موجبات گسترش سو ءمصرف مواد را در اين گرو هها فراهم كند.

با توجه به آن كه در عصر حاضر زنان براي زيبايي و تناسب اندام خود اهميت بسياري

قايلند و از طرفي نيز راحت ترين و سريع ترين روش را براي رسيدن به هدف خود انتخاب

مي كنند، مافياي مواد جامعه زنان را مورد توجه خاص قرار دا ده است . با عرضه داروهاي

بد نسازي و قرص هاي لاغري در باشگاه هاي ورزشي از طريق مراجع غيرقانوني كه خطر

بروز علايم مصرف مواد محرك را به همراه دارد ، توجه ويژه به اين اماكن را مي طلبد و

مربيان ورزشي نيز براي پيش گيري از هرگونه سوءاستفاده و در راستاي آگاه سازي مراجعين

به سال نهاي خود، م يبايستي توانمند گردند.

كتابچه اي كه در دست شماست براساس جمع آوري نظرات افراد صاحب نظر در حيطه

ورزش بانوان از مشكلات موجود در مح يط هاي مورد نظر تهيه شده است و راه كارهاي عملي

براي آگاه سازي افراد فعال در اين زمينه ها توسط تيم متخصصين پيش گيري از سوء مصرف 

مواد ارايه شده است . اميد است كه اين مجموعه گامي در جهت ارتقا سلامت جامعه و به

خصوص قشر بانوان باشد.

مشخصات:
مولف: دكتر علي نيكفرجام، دكتر مجيد توكلي، دكتر ترمه ترجمان، مريم مهرابي، شراره اسكندريه و دكتر فيروزه جعفري
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 76
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 2000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 25 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sepid_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '74' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '74' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]