سبد خرید

 
0 مورد

پشتیبانی

Yahoo! Messenger
رانندگي و سوءمصرف الكل؛ راهنماي ايمني راه براي تصميم گيرندگان و مجريان قانون
[053]
ریال
رانندگي و سوءمصرف الكل؛ راهنماي ايمني راه براي تصميم گيرندگان و مجريان قانون
بزرگنمایی

تصادفات جاده اي يكي از مشكلات سلامت عمومي و دليل عمده مرگ و

1 ميليون نفر به دنبال / مصدوميت در سراسر جهان است . هر ساله حدود 2

تصادفات جاده اي فوت شده و ميليون ها نفر دچار جراحت يا معلوليت م ي شوند و

اكثر موارد مربوط به كشورهاي ك م درآمد يا با درآمد متوسط است . تصادفات

جاده اي علاو هبر ايجاد هزينه هاي اجتماعي گزاف براي افراد ، خانواده ها و جوامع ،

بار سنگيني را بر دوش نظام هاي اقتصادي و خدمات سلامت ، م ي اندازد . اين

هزينه براي كشورهاي در حال توسع ه ، معادل 1% تا 2% توليد ناخالص ملي آنان

است. با افزايش وسايل نقليه ، تصادفات جاده اي ب ه ويژه در كشورهاي در حال

توسعه تبديل به معضل فزاينده اي شده است. اگر روند فعلي بدون هيچ كنترلي

ادام هابد، در طول دو دهه بعدي تعداد مجروحين تصادفات جاده اي ب ه طرز

اسفناكي در بيشتر قسمت هاي جهان سير صعودي خواهد داشت و بيشترين

تأثير را بر روي آسي بپذيرترين شهروندان خواهد گذاشت.

در حال حاضر نياز شديدي به اقدامات مقتضي و هد فمند وجود دارد. در گزارش

جهاني پيشگيري از تصادفات جاده اي كه مشتركاً توسط سازمان جهاني سلامت

و بانك جهاني در سال 2004 ارا ي ه گرديد ، پيشرفت هاي حاصل در (WHO) 

زمينه مديريت امنيت جاده ها بيان ش د كه نشان م ي داد كاهش چشمگيري در

مرگ ومير و صدمات ناشي از تصادفات جاده اي در كشورهاي صنعتي بالأ خص

كشورهايي كه فعاليت زيادي در برقراري ايمني جاده ها داشته اند، به وقوع

پيوسته است . براساس اين گزارش ، استفاده از كمربند و كلاه ايمني و محافظ

كودكان، جان هزاران ن فر را نجات داده است . تعريف و تعيين محدوده هاي

مطمئنه سرعت ، ايجاد زيرساختاري ايم ن تر، اجراي طرح آزمايش ميزان غلظت

الكل خون و افزايش ايمني خودروها ، همگي مداخلاتي هستند كه مورد آزمايش

قرار گرفته و بارها مفيد و مؤثربودن خود را ثابت كرد هاند.

جامعه بين الملل اك نون بايد عملكردهاي خوب در زمينه مديريت ايمني جاده ها

را ارتقاء داده و كشورها را براي اتخاذ اين مداخلات به طريقي كه منطبق با

موقعي تهاي خاص آ نها باشد، هدايت كند.

مجمع عمومي سازمان ملل براي سرعت بخشيدن به چنين تلا ش هايي ،

قطعنامه اي را در تاريخ 14 آوريل 2004 امضاء نمود كه موضوع اصلي آن اعطاي

توجه و منابع بيشتر در زمينه مديريت بحران جهاني در ايمني جاده ها بود .

اهميت « بهبود امنيت جاده ها در سطح جهاني » 58 در ارتباط با / قطعنامه 289

همكاري بين المللي در زمينه امنيت جاده ها را مورد تأكيد قرار م ي دهد. قطعنامه

كه در اكتبر 2005 تصويب گرديد با تأييد مجدد تعهد (A58/L. ديگري ( 60

سازمان ملل در ارتباط با اين موضوع ، كشورهاي عضو را ترغيب نمود تا

توصيه هاي گزارش جهاني مربوط به پيشگيري از صدمات ناشي از تصادفات

جاده اي را به اجرا گذاشته و از ابتكارات جمعي اعما ل شده در زمينه ايمني

58 تقدير به عمل آورد . اين قطعنامه به ويژه / جاده ها پس از قطعنامه 289

كشورهاي عضو را تشويق م ي كرد تا به فاكتورهاي مهم پرخطر بپردازند و

نهادهاي هداي تكننده ايمني جاده ها را ايجاد كنند.

مشخصات:
مولف: دكتر نرگس رستمي گوران، دكتر نادره معماريان ، دكتر فاطمه رجبي ، حميده جوادي نسب، مهندس حميد اسماعيلزاده، شراره اسكندريه
تاریخ انتشار: 1392
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحات: 240
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000

این محصول در تاریخ يكشنبه، 25 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
سایر محصولات مرتبط با این محصول
راهنماي آموزشي كاركنان سالن‌هاي آرايشي بانوان در زمينه پيش‌گيري از سو‌ءمصرف مواد

راهنماي آموزشي كاركنان سالن‌هاي آرايشي بانوان در زمينه پيش‌گيري از سو‌ءمصرف مواد

ریال